Brexit: Stand van zaken

Het Verenigd Koninkrijk hield op 23 juni 2016 een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie (EU). Een meerderheid van de Britten heeft gekozen om uit de EU te vertrekken (‘Brexit’). Op 29 maart 2017 heeft de Britse regering formeel de uittreding uit de EU in werking gezet. Naar verwachting duren de onderhandelingen hierover 2 jaar. 
Op korte termijn verandert er weinig, het Verenigd Koninkrijk blijft voorlopig nog lid van de EU. Maar op de lange termijn zal er wel degelijk iets veranderen. Als het Verenigd Koninkrijk de EU echt heeft verlaten, kan dit grote gevolgen hebben voor Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen.
 
Op verzoek van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken voert onderzoeksbureau Kantar Public (voorheen TNS NIPO) een onderzoek uit onder Nederlanders woonachtig, werkzaam of studerend in het Verenigd Koninkrijk.
 
JuĂ­st nu de Brexitonderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van start zijn gegaan, streeft de Rijksoverheid naar een goede zorg voor haar burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, werken of studeren. De rechten van Nederlanders zijn voor de Nederlandse overheid een belangrijke prioriteit in de onderhandelingen over Brexit. Om deze groep zo goed mogelijk te kunnen informeren en assisteren rondom Brexit, wil de overheid via onderzoek een beter beeld krijgen van de (informatie)behoeften over dit onderwerp.
 
Bent u Nederlander en woont, werkt of studeert u in het Verenigd Koninkrijk? Dan stellen wij uw medewerking aan dit onderzoek zeer op prijs! Via onderstaande link komt u in een door Kantar Public opgestelde vragenlijst. Het beantwoorden van de vragen neemt maximaal 10 minuten in beslag en deelname is anoniem.
 
KLIK HIER OM DEEL TE NEMEN
 
Als onafhankelijk onderzoeksbureau is Kantar Public gebonden aan strikte privacyregels. Uw antwoorden zullen niet op persoonsniveau worden gerapporteerd waardoor uw deelname anoniem blijft!
 
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u graag in contact komen met de onderzoekers over ander politiek onderzoek, neem dan gerust contact op met Tim de Beer of Manuel Kaal.
 
Tim de Beer
t. 020 5225 399 / 06 – 39 23 11 75
e. tim.de.beer@kantarpublic.com
twitter @timdebeer79


Manuel KaalManuel Kaal
t. 020 5225 372
e. manuel.kaal@kantarpublic.com