Privacy en cookie beleid website TNS-NIPO.com

Deze privacy policy en het cookie beleid zijn aangepast aan de hand van de richtlijnen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (in het Engels General Data Protection Regulation, GDPR).

Algemeen
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van bezoekers van de website van Kantar Public en de abonnees van de e-mail nieuwsbrief van Kantar Public is voor ons van groot belang.
Uiteraard worden persoonsgegevens van bezoekers van de website en abonnees, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Kantar Public zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.
De e-mailadressen van de abonnees worden door Kantar Public niet aan derden ter beschikking gesteld.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Kantar Public, Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam.
Daarnaast is Kantar Public lid van de Marktonderzoekassociatie en gebonden aan de Gedragscode voor onderzoek en statistiek.
Tot slot is Kantar Public door het lidmaatschap van ESOMAR ook gebonden aan de zelfregulering die is opgesteld door ESOMAR.
 
Privacybeleid per onderzoek
Wanneer Kantar Public marktonderzoek uitvoert hanteert zij per onderzoek een eigen privacyinformatie paragraaf. Wanneer iemand wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een bepaald onderzoekspanel en zich daarvoor inschrijft dan wordt tijdens de inschrijving informatie over de omgang met  persoonsgegevens gegeven.
 
Social media
Kantar Public volgt voor zichzelf en voor opdrachtgevers social media kanalen over wat deelnemers op social media vinden van organisaties, producten en/of diensten. Kantar Public behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Kantar Public (persoons-)gegevens vast zal leggen. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om de een gestelde vraag te beantwoorden of om te reageren op een opmerking en daarna niet verder worden opgeslagen of gebruikt.
 
Beveiliging
Kantar Public beschermt persoonsgegevens met state-of-the-art beveiligingstechnologie tegen onrechtmatige verwerking en verlies.
 
Cookies  
Kantar Public maakt gebruik van Google Analytics. Echter is Google Analytics voor deze website zo ingesteld dat er met cookies geen identificerende gegevens voor het maken van een profiel  worden verzameld.

Raadpleeg hier de uitgebreide versie van ons privacy en cookie beleid.
 
TNS-NIPO.com en andere website
Op de site van Kantar Public kunt u links aantreffen naar andere websites. Kantar Public kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over het privacy en/of cookie beleid van TNS-NIPO, dan kunt u deze richten aan:
Kantar Public, t.a.v. afdeling privacy
Grote Bickerstraat 74
1013 KS Amsterdam
e : privacy@tns-nipo.com
 

Wijzigingen
Kantar Public behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Amsterdam, 24 mei 2018