Peiling 'Too close to call' voor plek 3 t/m 6

Gepubliceerd: 01-02-2017

  • PVV slaat weer gat met VVD, vier middelgrote partijen dicht bij elkaar
Zetelpeiling: opnieuw gat PVV en VVD, vier partijen dicht bij elkaar
In de nieuwste zetelpeiling loopt de PVV flink uit op de VVD. Het verschil in zetelaantal tussen beide partijen (35 versus 22) valt ruimschoots buiten de nauwkeurigheidsmarges. Het momentum lijkt zeker een rol te hebben gespeeld: ten tijde van en direct na het aftreden van VVD-minister Van der Steur zien we een forse afname in electorale steun voor de VVD en een toename in steun voor de PVV (en in mindere mate CDA). In de dagen erna (zaterdag en zondag) neemt dat effect weer af.
Achter de PVV en VVD zien we nog altijd een grote groep van middelgrote partijen die elkaar nauwelijks ontlopen: CDA (16), D66 (15), GroenLinks (15) en SP (14). Daar weer achter volgen de PvdA (10) en 50PLUS (10).

De (nu nog) zetelloze partijen zijn samen goed voor zo’n vier zetels, maar afzonderlijk kan alleen DENK[1] op minimaal een zetel rekenen. FvD, VNL en de Piratenpartij komen allemaal nét te kort voor een zetel. Nieuwe Wegen van Jacques Monasch en GeenPeil en worden alleen een enkele keer als tweede keuze genoemd.
1 | Virtuele zetelverdeling week 5 2017: PVV aan kop, VVD voor peloton van middelgrote partijen
peiling-pvv-aan-kop.JPG

Chagrijn over VVD en Rutte
De relatieve winst van de PVV en het (eveneens relatieve) verlies van de VVD lijkt vooral te maken te
hebben met (opnieuw) een toename van de electorale stroom van de VVD naar de PVV. In december
2016 gaf maar liefst 17% van de VVD-stemmers uit 2012 aan nu PVV te willen stemmen. Medio
januari slonk dat aandeel naar 8%, maar inmiddels gaat het weer om 15%.
 
Kiezers die de VVD de rug willen toekeren, lichten toe:
 
‘Dat het maar eens afgelopen moet zijn met alles’ (stemde VVD, zou nu PVV stemmen)

‘VVD is alleen nog voor de rijken en ze komen hun beloften niet na!’ (stemde VVD, zou nu PVV
stemmen)

‘Wilders is de enige die tegen Europa en tegen immigratie durft op te treden’ (stemde VVD, zou nu
PVV stemmen)

‘Ik heb altijd VVD gestemd. Rutte is ook een draaier en een beloftebreker, € 1000 nooit gezien, niks
naar de Grieken en het referendum?’ (stemde VVD, zou nu PVV stemmen)

De actie van Rutte met zijn nieuw ingezette beleid van vorige week (zoals vermeld in advertentie in
kranten). De zoveelste blamage van de VVD rond de bonnetjesaffaire en het opstappen van Van der
Steur. En tot slot meneertje Wiebes die de Belastingdienst niet onder controle heeft’ (stemde VVD,
zou nu PVV stemmen)
 
Ook de waardering voor premier en VVD-lijsttrekker Rutte lijkt een deuk(je) te hebben opgelopen.
Steeg zijn gemiddelde rapportcijfer nog van 5,6 (december) naar 5,9 (medio januari), nu scoort hij
niet hoger dan een 5,4. Vooral PVV-kiezers zijn niet te spreken over Rutte (3,7). Ook het aandeel
mensen dat Rutte het meest geschikt acht als volgende premier is afgenomen: van 25% medio
januari naar 17% nu. Wilders (12%) en Pechtold (10%) volgen.
 
De PVV heeft ook de wind in de rug door ‘algemeen onbehagen’:
‘Gaat gewoon de verkeerde kant op in Nederland, normen en waarden en opstelling zoals Trump in VS kunnen het tij keren wellicht’ (stemde niet, zou nu PVV stemmen)
 
PvdA-stemmers uit 2012: veel zwevers
De PvdA verliest vooral aan GroenLinks (14%) en de SP (10%). Verder lijkt de partij heel veel last te
hebben van weifelende kiezers: maar liefst 27% van de PvdA-stemmers uit 2012 geeft aan het
momenteel echt niet te weten - een beduidend hoger percentage dan onder de achterban van andere
partijen:
 
Er gebeurt veel in de politiek. Het lijkt wel of iedereen druk is met zichzelf/ eigenbelang i.p.v. landsbelang’ (stemde PvdA, weet het nog niet)
 
‘Had gehoopt op sterkere figuren die meer voor de lagere en middeninkomens. Opkomen voor de ouderen in de samenleving. Niets van terecht gekomen. Als een stel kleuters hebben ze zich gedragen. Volwassen mannen!’ (stemde PvdA, weet het nog niet)
 
Onderzoeksnummer: D0542
Het onderzoek is uitgevoerd middels de CAWI-methode (online). De steekproef is getrokken in TNS NIPObase. Aan het onderzoek werkten in totaal 1.247 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee (bruto steekproef: n=1.905, totale respons: 66%). Veldwerkperiode: 25 t/m 29 januari 2017.

Bijna de helft van de respons vond plaats op de dag van, en de dag na het aftreden van VVD-minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur. We zien op die dag een duidelijke dip in de kiezersgunst ten aanzien van de VVD én een opleving in de kiezersgunst ten aanzien van de PVV en (in mindere mate) het CDA.

Er zijn twee steekproeven getrokken: één op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, Nielsen-regio, gezinsgrootte en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012 (netto n=1.062) en een aanvullende steekproef met daarin louter niet-westerse allochtonen (netto n=185). De totale respons bedroeg n=1.247. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012 en etniciteit (‘autochtonen’ versus ‘mensen met een niet-westerse migratieafkomst).
 
We benadrukken dat we in deze peiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partij in de peiling (PVV, met 22,1%) komt dit overeen met zo’n twee zetels hoger of lager. Het verschil met de tweede partij (VVD, met 13,8%) is op dit moment statistisch significant.
Belangrijker, op dit moment: de scores voor CDA, D66, GroenLinks en SP vallen alle ruimschoots binnen de steekproefmarges, waardoor het onmogelijk te zeggen is welke van deze partijen groter is. Derhalve is het aanwijzen van een nummer 3 of 4 op basis van deze peiling momenteel niet verantwoord.
 
Bij publicatie of verspreiding graag de bron: Kantar Public/ TNS NIPO vermelden.
 
[1] De voornaamste potentiële kiezersgroep van DENK (niet-westerse allochtonen) is ondervertegenwoordigd in ‘reguliere’ steekproeven (ook de onze). Vanaf deze peiling doen wij echter aanvullend onderzoek om de invloed van deze groep op de zetelverdeling beter mee te nemen – met als resultaat dat DENK een procent haalt (omgerekend één zetel).


Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Tim de Beer 
t 020 5225 399 / 06 – 39 23 11 75
e tim.de.beer@kantarpublic.com
Twitter: @timdebeer79

Koen de Groot
020 522 55 26
e koen.de.groot@kantarpublic.com
Twitter: @Koen_deGroot