In de peiling: Forum voor Democratie stijgende lijn weer te pakken

Gepubliceerd: 14-12-2018

Vertrouwen in Rutte III blijft op een laag niveau - kwart denkt dat kabinet in 2019 zal vallen

Zetelpeiling: coalitie is meerderheid al een tijdje kwijt (64 zetels)

De coalitie is zijn meerderheid virtueel al een tijdje verloren. Gezamenlijk bezit de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nu 64 zetels.

In vergelijking met de laatste zetelpeiling (september 2018) zijn er enkele verschuivingen opgetreden. De meest opvallende verschuiving is de stijging van Forum van Democratie (Fvd) van Thierry Baudet in de peilingen. FvD stijgt virtueel door naar 13 zetels en manifesteert zich daarmee duidelijk in de middenmoot van de Tweede Kamer.

GroenLinks valt iets terug naar 16 zetels, maar staat daarmee - na de VVD (30 zetels) en de PVV (20 zetels) - op een derde plaats. Verder valt op dat de SP (15) weer terug lijkt op het niveau van de verkiezingen van 2017. Op kleine afstand volgen CDA (13), D66 (12), PvdA (9) en CU (9).

Vertrouwen in Rutte III blijft op laag niveau

Het vertrouwen dat Nederlanders hebben in Rutte III is ten opzichte van Prinsjesdag op hetzelfde niveau gebleven. Slechts iets meer dan een vijfde van de Nederlanders (23%) geeft aan (veel) vertrouwen te hebben in de derde ploeg van Rutte. Ondanks het lage vertrouwen in Rutte III, denken meer dan vier op de tien Nederlanders dat dit kabinet de vier jaar wel vol zal maken (45%). Een kwart van de Nederlanders (25%) denkt dat het kabinet in 2019 een struikelblok zal tegenkomen en zal vallen.
 

Akkoord van Marrakesh doet stof opwaaien

Afgelopen maandag werd door staatssecretaris van Migratie Mark Harbers (VVD) het VN- akkoord van Marrakesh ondertekend. Het migratie-akkoord deed bij veel politieke partijen stof opwaaien. Wanneer naar de bekendheid van het akkoord gevraagd wordt, geven meer dan vier op de tien Nederlanders (42%) aan het niet te kennen. Dit geldt vooral voor laag-opgeleide Nederlanders jonger dan 34 jaar; twee derde (67%) van hen was niet op de hoogte van de ondertekening van het akkoord.

Gevraagd of men voor of tegen het migratie-akkoord is, geeft bijna de helft van de Nederlanders (44,6%) aan voorstander te zijn. Iets meer dan een kwart van de Nederlanders (25,7%) is tegenstander van de ondertekening van dit akkoord en drie op de tien (29,6%) geven aan het niet te weten. Het draagvlak voor het akkoord ligt onder jongeren iets hoger: meer dan de helft van de Nederlanders tussen de 18 en 34 jaar oud is voorstander van de ondertekening van het akkoord (53,7%).

Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksnummer: D0542.
Onderzoeksmethode: NIPObase CAWI.
Aantal respondenten: 1.025 Nederlanders (18+) (bruto steekproef: n=1.500, respons = 68%).
Veldwerkperiode: 7 t/m 11 december 2018.

De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Nielsen-regio.

We benadrukken dat we in deze zetelpeiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partij (de VVD) komt dit overeen met een marge van circa twee tot drie zetels.
 
Bij verspreiding of publicatie de bron Kantar Public gebruiken.

Voor meer informatie


Manuel Kaal
t  (020) 522 53 72
manuel.kaal@kantarpublic.com