In de peiling: Coalitie op fors verlies

Gepubliceerd: 19-09-2018

Coalitie op fors verlies - Kantar Public peilt

Minder vertrouwen in Rutte III, maar groeiend deel verwacht dat kabinet rit uitzit


19 september 2018

Zetelpeiling: VVD, D66 afgelopen maanden op verlies, CU en GL op winst

In vergelijking met de laatste zetelpeiling (juni) treden er enkele verschuivingen op. Twee van de vier coalitiepartijen (D66, CDA) blijven op verlies staan (respectievelijk -7 en -5), maar daar voegt zich nu nadrukkelijk ook de VVD bij. De liberalen staan in vergelijking met de stembusgang in maart 2017 met 27 virtuele zetels op duidelijk verlies. Grote uitzondering vormt de vierde coalitiepartner, de ChristenUnie: deze partij staat momenteel op 9 virtuele zetels, een evenaring van de hoogste score ooit gemeten in een peiling van Kantar Public/ voorheen van TNS NIPO (december 2015). D66 scoorde sinds de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012 met de huidige 12 zetels niet eerder zo laag.
Wat verder opvalt: ook GroenLinks (19) staat op forse winst (+5) en staat nu samen met de PVV (20) op een virtueel tweede plaats achter de VVD. Daarachter staan CDA (14), SP (14), D66 (12), PvdA (10), FvD (9) en CU (9) allemaal vrij kort op elkaar.

Vertrouwen in Rutte III krijgt nu toch een knauw

Wat vertrouwen van het electoraat betreft was de start van Rutte III weinig hoopgevend: slechts 26% gaf aanvankelijk de zegen aan deze nieuwe ploeg. Echter: anders dan bij de voorgaande kabinetten Rutte veranderde er sindsdien weinig in het vertrouwenscijfer, terwijl het vertrouwen in de eerdere kabinetten Rutte in de eerste paar maanden flink onderuit ging  (om vervolgens nooit meer naar het beginpeil terug te  keren).
Nu zien we dat – al het voorgenomen goede nieuws over de economische situatie ten spijt - ook het vertrouwen in Rutte III een knauw krijgt: in juni had nog 28% vertrouwen, terwijl nu nog 22% vertrouwen heeft. Het huidige kabinet geniet nog altijd veel vertrouwen onder CU-stemmers (63%), maar kiezers van de overige drie regeringspartijen zijn in grote mate hun vertrouwen aan het verliezen. Nu heeft 49% van de VVD-kiezers, 40% van de D66-kiezers en 33% van de CDA-stemmers vertrouwen. Een kanttekening is op zijn plaats: Rutte II had rond Prinsjesdag 2013, met eveneens ongeveer een jaar achter de rug, niet meer dan 12% (!) van de kiezers achter zich. Dat ijkpunt bevond zich echter midden in een zwaar economisch jaar.

Nog immer groeiend deel verwacht dat Rutte III eindstreep gaat halen

Het afgenomen vertrouwen in Rutte III komt niet tot uiting in een afgenomen vertrouwen in de levensduur van Rutte III, integendeel. De eerste maanden naar haar aantreden verwachtte circa 25% dat Rutte III de eindstreep zou halen, in juni gold dat voor 38% en nu zelfs voor 43%.
 

Bewindslieden: Schouten nog altijd hoogst gewaardeerde minister

Carola Schouten symboliseert nog altijd de goede electorale positie van de ChristenUnie. Met een rapportcijfer van 6,4 is zij met afstand de best gewaardeerde minister. Premier Rutte scoort momenteel slechts een 5,2. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff (6,2) is met ChristenUnie-voorman Gert Jan Segers (6,0) de hoogst gewaardeerde fractievoorzitter. Alexander Pechtold (D66) scoort met een 4,9 beduidend lager dan normaal.
 

Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksnummer: D0542. Onderzoeksmethode: TNS NIPObase CAWI.
Aantal respondenten: aan het onderzoek werkten 1.040 Nederlanders (18+) mee (bruto steekproef: n=1.550, respons = 67%).
 
Veldwerkperiode: 13 t/m 16 september 2018.
De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Nielsen-regio.
 
We benadrukken dat we in deze zetelpeiling met steekproefmarges te maken hebben.
Voor de grootste partij (de VVD, met 17,1%) komt dit overeen met circa twee tot drie zetels.
 
Bij verspreiding of publicatie de bron Kantar Public gebruiken.
 
Voor meer informatie:


Manuel Kaal
t. 020 522 53 72
e. manuel.kaal@kantarpublic.com