In de peiling: Coalitie moet op zoek naar nieuwe partners in Eerste Kamer

Gepubliceerd: 19-03-2019


In de peilingen is de coalitie haar meerderheid in de Tweede Kamer al een tijdje kwijt. Nu is dit geen opvallend fenomeen. Regeren in Nederland eist zijn tol. Coalitiepartijen worden steevast afgerekend op regeringsdeelname. ChristenUnie is tot op heden de uitzondering op de regel.


Het vertrouwen in het kabinet blijft stabiel laag. Iets meer dan zes op de tien Nederlanders (63%) geeft aan weinig vertrouwen te hebben in de regering van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Desondanks denkt bijna de helft van de Nederlanders dat geen van deze partijen de ander echt schade durft te berokkenen door de coalitie op te breken; 45% denkt dat deze vier partijen de 4 jaar vol zullen maken.  

Zetelverdeling Eerste Kamer na Provinciale Statenverkiezingen

In de Eerste Kamer lijken er na 20 maart grote verschuivingen plaats te gaan vinden. De resultaten hieronder zijn van het laatste weekend voor de verkiezingen (veldwerkperiode 14-17 maart 2019).
Het ziet ernaar uit dat de coalitiepartijen hun meerderheid (nu 38 zetels in Eerste Kamer) gaan verliezen.

Gezamenlijk behalen VVD, CDA, CU en D66 nu 30 zetels in de Eerste Kamer. Dat is onvoldoende om de meerderheid te behouden.

Bron: Kantar Public

Hoge opkomst verwacht

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen zijn nu niet de meest aansprekende verkiezingen in Nederland. De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen was in 2015 48%. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 was de opkomst 81,9%. Dit was de hoogste opkomst sinds 1986. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 (in 335 gemeenten) besloot uiteindelijk 55% te komen stemmen, ook dit was hoger dan de keer daar voor (2014: 54%).

Echter, op dit moment geeft meer dan de helft van de Nederlanders (51%) aan zeker van plan te zijn komende woensdag te gaan stemmen. Het zijn vooral de hoger opgeleiden die het belang van de Provinciale Statenverkiezingen inzien. Slechts iets meer dan de helft van de lager opgeleiden verwacht naar de stembus te gaan.
 
De opkomst voor de Provinciale Staten kan daarmee zomaar ook hoger uitkomen dan in 2015. Al moet daarbij worden aangetekend dat de geschatte opkomst doorgaans een paar procentpunten te hoog ligt; er zijn meer mensen die zeggen van plan zijn te gaan stemmen dan er daadwerkelijk komen.

De cijfers vergelijken met eerdere peilingen in Dashboard peilingen

Onlangs lanceerde Kantar Public het Dashboard Peilingen.

Het dashboard biedt niet alleen inzicht in de actuele zetelverdeling op basis van de meest recente politieke peiling van Kantar Public, het geeft ook inzicht in de zetelverdeling over de lange termijn. Het is mogelijk zelf selecties te maken om zo tot eigen vergelijkingen te komen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit persbericht en de cijfers contact op met:
 


Manuel Kaal

m  06 - 135 21 739
manuel.kaal@kantarpublic.com


 

Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksnummer: D0542.
Onderzoeksmethode: NIPObase CAWI.
Aantal respondenten: 979 Nederlanders (18+) (bruto steekproef: n=1.500, respons = 63%).
Veldwerkperiode: 14 t/m 17 maart 2019.

De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Nielsen-regio.
 
We benadrukken dat we in deze zetelpeiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partij (de VVD) komt dit overeen met een marge van circa twee tot drie zetels.
 
Bij verspreiding of publicatie de bron Kantar Public gebruiken.