Kantar Public koppelt omgevingsdata aan onderzoek met E-canvasser

Gepubliceerd: 10-07-2018

Communicatiestrategie afgestemd op de omgeving

Onderzoekers richtten zich in het verleden vaak op de wie vindt wat vraag. Door ontwikkelingen op het gebied van big data vindt langzamerhand een verschuiving plaats van wie vindt wat naar waar zitten mensen die wat vinden. Kantar Public werkt sinds kort samen met E-canvasser om onderzoeksdata aan omgevingsdata te koppelen. Hiermee kunnen we klanten beter helpen met het ontwikkelen van een communicatiestrategie specifieker gericht op de omgeving.
 
Veel van ons gedrag kan niet los worden gezien van de omgeving waarin we verkeren. Onze meningen, onze keuzes, ons perspectief op veel zaken wordt -bewust of onbewust- beïnvloed door onze omgeving. Dit betekent dat we bij het voorspellen of het veranderen van gedrag ook rekening moeten houden met omgevingskenmerken.
 

Inzoomen op de juiste doelgroep voor gedragsverandering

Er zijn steeds meer en steeds gedetailleerdere gegevens beschikbaar over de woonomgeving van mensen. Veel gegevens zijn publiek beschikbaar en zijn te koppelen aan onderzoeksresultaten. Dit kan ons helpen bij het beantwoorden van allerlei vraagstukken door in te zoomen op precies de juiste doelgroepen en bij pogingen om deze groepen tot gedragsverandering aan te zetten. Denk aan het bevorderen dat kinderen buiten spelen, het zorgen voor meer bloeddonoren of het bevorderen van rookvrije plekken in de omgeving.

microtargeting.jpg
 
Door onderzoeksresultaten te koppelen aan een omgevingsanalyse kunnen de volgende vragen worden beantwoord:
  • Wat zijn kenmerken van buurten die een significante relatie hebben met het gewenste gedrag?
  • Welke overeenkomstige buurten zijn er? Kan dezelfde gedragsverandering hier gemakkelijk ook worden gerealiseerd?
  • Wat zijn kenmerken van buurten waar dit gedrag minder plaatsvindt? Of helemaal niet? Welke interventies kunnen voor deze buurten worden ontwikkeld?
Door beter zicht op de samenhang tussen gedrag en de omgeving kunnen we klanten helpen met het ontwikkelen van gerichte, op maat gesneden campagnes en de inrichting van een gedragsveranderingsstrategie die rekening houdt met de omgeving van mensen. Kanter Public is trots op haar samenwerking met E-Canvasser, het bedrijf dat de geavanceerde software ontwikkelde om patronen in omgevingskenmerken te koppelen aan informatie over gedrag. Hierdoor, zo blijkt uit de praktijk bewezen, kan effectieve gedragsbeïnvloeding plaatsvinden en kan verborgen potentieel worden ontdekt. 
 
Wil je meer weten over microtargeting en het betrekken van omgevingsdata in onderzoek?
Neem dan contact op met Manuel Kaal of Dieter Verhue.

Manuel Kaal
Manuel Kaal
t. 020 5225 372
e. manuel.kaal@kantarpublic.com
Dieter Verhue
t. 020 5225 586
e. dieter.verhue@kantarpublic.com