Kantar Public doet gedragsonderzoek voor campagne 'Samen Beslissen'

Gepubliceerd: 17-09-2021

Al sinds begin 2020 is Kantar Public betrokken bij het traject richting deze campagne, met gedragsonderzoek rondom het onderwerp Samen Beslissen. Onlangs, op 6 september is de grootschalige campagne over dit onderwerp van start gegaan, gelanceerd vanuit patiëntenorganisaties, brancheorganisaties uit de medisch-specialistische zorg, de huisartsenzorg, de paramedische zorg en de wijkverpleging. De campagne is dan ook voor een groot deel gebaseerd op de gedragsinzichten die we verzamelden en de adviezen daar uit voortkwamen.

Het rapport van dit onderzoek is hier te vinden.

Samen Beslissen

Momenteel is Kantar Public nog steeds betrokken, nu om de effecten van de campagne te monitoren: in hoeverre zien we tijdens en na de campagneperiode dat het samen-beslisgedrag van zorgverleners en zorggebruikers verandert? Maar ook: in hoeverre is de intentie van zorggebruikers om meer samen te beslissen veranderd na het zien van de campagne? Het is immers goed mogelijk dat de campagne je wel aan het denken heeft gezet, maar je nog niet de kans hebt gehad om het gedrag in de praktijk te brengen. Immers, niet iedereen komt (gelukkig) vaak in aanraking met een zorgverlener!

Het rapport van de 0-meting is hier te vinden: 

Bij Samen Beslissen bespreken zorgverlener en patiënt samen welk onderzoek, behandeling of ondersteuning het beste bij de patiënt past. Alle mogelijkheden en wat deze betekenen voor iemands leven worden besproken. Samen beslissen is belangrijk voor patiënten en zorgverleners, maar in de praktijk verloopt het nog niet altijd even goed.
De belangrijkste boodschap van de campagne is: “Samen Beslissen kan overal en ook jij kan het.” Ons onderzoek uit 2020 liet zien dat onzekerheid voor veel zorggebruikers een belangrijke drempel voor samen beslissen vormt. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om voor zichzelf op te komen en om hun wensen en behoeften onder woorden te brengen, soms speelt ook mee dat ze de zorgverlener niet goed kennen of denkt men dat de eigen mening gewoon niet relevant is.

Niet voor niets zijn ook zorgverleners een belangrijke doelgroep in deze campagne. Het onderzoek van 2020 liet zien dat zorgverleners de mate waarin zij samen beslissen vaak overschatten. Maar zeker om de onzekere patiënt te helpen, is het van groot belang dat de zorgverlener uitnodigt tot samen beslissen. Er worden daarom bijvoorbeeld sectorspecifieke tips, flyers, posters en andere hulpmiddelen voor alle zorgsectoren beschikbaar gesteld om dit te bevorderen.
 
 

De campagne loopt nog tot eind 2022. We blijven de effecten hiervan volgen!
 

Meer weten over het onderzoek?

Petra Kramer
Client Director Behaviour Change & Healthcare

M    +31 (0) 634 214 860
e. petra.kramer@kantar.com