Kantar in het reformatorisch dagblad over Nederlanders en Pasen

Gepubliceerd: 01-04-2021

Bijna de helft van de Nederlanders (45 procent) is nog nooit benaderd met de boodschap van Pasen. Een even grote groep mensen kent niemand persoonlijk die met Pasen naar de kerk gaat. 

Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat onderzoeksbureau Kantar Public uitvoerde in opdracht van het Reformatorisch Dagblad onder zo’n 1400 Nederlanders naar de betekenis en waardering van Pasen en andere christelijke feestdagen.


Hoe brengen we als kerk het paasevangelie bij mensen die daar niet mee bekend zijn? Er vinden rond de paasdagen doorgaans allerlei missionaire activiteiten plaats als folderen, huis-aan-huisevangelisatie of online campagnes. Opvallend is dat volgens het onderzoek de meeste van deze activiteiten de Nederlander maar mondjesmaat lijken te bereiken (zie grafiek). Qua bereik scoren het mediaspektakel The Passion en persoonlijk contact het hoogste. Bijna een op de twee Nederlanders zegt nog nooit benaderd te zijn.Dat wil niet zeggen dat het missionaire werk dat plaatsvindt, ook vruchteloos is. Van degenen die aangeven benaderd te zijn, is ongeveer 8 procent daarna weleens naar de kerk geweest. Groter is de groep Nederlanders die aangeeft niets te hebben gedaan na benaderd te zijn (44 procent) of die expliciet aangeeft liever helemaal niet meer benaderd te worden (39 procent).

Paasbrunch

Waar denkt de gemiddelde Nederlander aan bij Pasen? Respondenten konden de keuze maken uit een aantal antwoordopties: daarbij kiest een op de drie personen voor de inhoudelijke betekenis als christelijke feestdag. Groter is de groep die kiest voor culturele of sociale invullingen van de paasdagen, bijvoorbeeld als het begin van de lente (21 procent), vrije dagen (22 procent) of een paasbrunch (19 procent). Deze laatste keuze wordt door jongeren (18-35) relatief het vaakst gemaakt. Hiermee ligt het percentage mensen dat een niet-religieus antwoord geeft op deze vraag inmiddels iets hoger dan begin 20e eeuw: 71 procent ten opzichte van 65 procent in 2003.

Toch leeft breed draagvlak voor het behoud van de feestdagen. Zo is een meerderheid (70 procent) van de Nederlanders het (helemaal) oneens met de stelling ”Tweede paasdag zou van mij ingewisseld mogen worden voor een feestdag van andere religies, bijvoorbeeld een islamitische feestdag”. Het draagvlak hiervoor is het grootst onder hoog opgeleiden (21 procent) en onder inwoners van de drie grote steden (20 procent).

De steekproef van Kantar Public –voorheen TNS NIPO– werd in maart afgenomen onder 1393 respondenten en is representatief voor geslacht, leeftijd, opleiding en regio.

 

Meer weten over het onderzoek?

Lisanne van Thiel
T     +31 (0) 20 5225 965
M    +31 (0) 6 19 234  843

e. lisanne.van.thiel@kantar.com