Ons team


Job van den Berg, MSc

Opleiding

Job studeerde sociologie aan de Universiteit van Utrecht. Naast deze studie heeft hij ook vakken gevolgd in statistiek en onderzoeksmethoden aan de Vrije Universiteit van Brussel, de Universiteit van Mannheim en aan de Universiteit van Jyväskylän in Finland. 

Loopbaan

Sinds begin 2012 is Job werkzaam bij TNS NIPO in de sector Overheid & Non-Profit. Hij is sinds september 2013 verantwoordelijk voor TNS NIPO Science. 

Kennis en expertise

Bij de uitvoering van grootschalige, wetenschappelijke onderzoeken zoekt Job actief de samenwerking op met wetenschappers. Hij heeft inmiddels veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van (inter)nationale projecten. Zijn inbreng is de expertise op het gebied van steekproeftrekking, dataverzameling en methoden van onderzoek.

Job is betrokken geweest bij de indiening van onderzoeksvoorstellen voor NWO en ERC en doet zelf onderzoek naar burgerschap, consumenten- en kiesgedrag. Hij is (co-)auteur van verschillende artikelen gepubliceerd in Acta Politica, CLOU en de Volkskrant.
 

Lisanne van Thiel, MSc

Opleiding

Lisanne heeft Econometrie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Al tijdens haar studie heeft Lisanne ervaring opgedaan met het opzetten van onderzoek en het analyseren van grote datasets.

Loopbaan

Lisanne werkt sinds 2006 bij TNS NIPO. Zij begon haar loopbaan als projectleider voor de sector Overheid & Non-profit. Sinds 2011 is zij werkzaam als Research Manager en houdt zij zich veel bezig met aanbestedingen, andere (complexe) onderzoeksaanvragen en het opzetten van grote dataverzamelingsprojecten. Lisanne maakt deel uit van het team van TNS NIPO Science.

Kennis en expertise

Lisanne is adviespartner bij vraagstukken die enkel door middel van complexere dataverzameling beantwoord kunnen worden. Denk aan internationale projecten, lastige doelgroepen, methodieken die niet standaard zijn en ingewikkelde analyses.

Daarnaast heeft zij veel ervaring met het aansturen en coördineren van grootschalige (dataverzamelings)projecten, complexe steekproefdesigns en de analyse van data. Binnen deze omvangrijke surveys heeft zij veel ervaring opgedaan met het benaderen van moeilijke doelgroepen.

Referenties projecten:
  • SIM (Survey Integratie Minderheden)een grootschalig onderzoek (combinatie online en face to face) onder zes migrantengroepen in Nederland (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2015).
  • SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe): een internationaal onderzoek naar de gezondheid van 50-plussers (wave 5 afgerond in 2013, wave 6 opgestart in 2014) (Universiteit Tilburg).
  • PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies): een internationaal onderzoek naar de kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking (afgerond in 2012, Ministerie van OCW).