Onderzoek doen 'in the moment'

Wat iemand op een specifiek moment denkt of voelt is hij een dag later vaak alweer vergeten. Daarom zijn vragenlijsten waarin de beleving achteraf in kaart wordt gebracht, minder valide. De beleving en ervaringen op een treinstation bijvoorbeeld zijn moeilijk te reproduceren als daar een week later naar wordt gevraagd. Gedragsonderzoek leert ons dat we beter inzicht krijgen in gedrag als we de beleving meten direct nadat een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsvonden.

Menigte2.png
Dataverzameling 'in the moment'

Traditioneel vragenlijstonderzoek is niet zo geschikt om de beleving op het moment zelf te meten. Onderzoek via mobiele devices (iPads of tablets of smartphones) is dan ook een sterke groeiende vorm van onderzoek. Vragenlijsten kunnen daarmee op locatie door respondenten worden ingevuld. Any time, any place. Kort op het moment (event), zodat de mening of beleving van een respondent nog acteel is.

Eventgedreven onderzoek met GPS

We weten vaak niet van te voren wie op welk moment of bij welke gebeurtenis aanwezig is. Dit kan vaak pas achteraf worden vastgesteld, maar dan is de ‘houdbaarheidsdatum’ van de beleving eigenlijk verlopen. Kantar heeft een methode in huis om precies op het juiste moment bij de juiste persoon te kunnen meten: geo-triggered surveys.

We hebben bij respondenten uit ons panel een app geïnstalleerd, waardoor we weten waar deze panelleden zich bevinden. Zodra zij op een bepaalde locatie zijn, krijgen zij automatisch een vragenlijst toegestuurd. Zo meten we direct wat mensen vinden en beleven.

Wilt u ook onderzoek doen direct na de gebruikservaring?

Neem vandaag nog contact op met Matthijs of leg uw vraag voor via ons contactformulier

Matthijs de Gier
Onderzoeksadviseur
m 06 53 67 36 47
Matthijs.de.Gier@kantarpublic.com