Research community's met impact

Research community's zijn niet meer weg te denken uit het online onderzoekslandschap. Bedrijven en de overheid geven hiermee consumenten en burgers een stem. Co-creatie, draagvlak onderzoeken en productverbetering zijn slechts enkele voorbeelden waarbji  de Voice of the Customer onmisbaar is.  

Dagelijks ervaren consumenten en burgers de (on)aantrekkelijkheid van producten, diensten en overheidvoorzieningen.  Zij vormen hiermee een rijke bron van informatie. Ze hebben concrete meningen en ideeën over mogelijke verbeteringen. De wens van organisaties en overheden om deze rijke bron van informatie aan te boren is groot. Een research community is voor organisaties een bijzonder geschikte manier om consumenten en burgers nauwer te betrekken bij het eigen proces. 

Wat is een research community?

Een research community is een online platform waar een groep mensen gedurende een korte periode op een intensieve en interactieve manier met elkaar in gesprek gaat. Er worden verschillende technieken ingezet om deelnemers hun mening te laten geven en/of hun ideeën te laten spuien. Een goede communitymanager is essentieel voor het realiseren van de gewenste interactie en het verkijgen van de gewenste feedback. 

Toepassingsmogelijkheden

  • Oplossingen vinden voor problemen op basis van fricties in het dagelijks leven
  • Behoeftes verkennen bij specifieke doelgroepen
  • Observeren van signalen uit de samenleving en verkennen van toekomstbeelden. 

Doorlooptijd

Een research community kan snel worden opgezet en uitgevoerd maar het is ook mogelijk om mensen langduriger te blijven volgen. Zeker voor strategische vraagstukken is een snelle respons van groot belang en kan een research community van grote waarde zijn.  

Valkuilen van een community

De voordelen van research communitiezijn duidelijk maar in de praktijk kan de output van dit instrument toch tegenvallen. Er is bijvoobeeld (te) weinig interactie in de community waardoor niet de gewenste feedback wordt verkregen. Of de deelnemers zijn te weinig betrokken bij het onderwerp waardoor de feedback te algemeen blijft. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren, er komt zoveel data beschikbaar dat het moeilijk is om door de bomen het bos te zien. 

Kantar heeft haar jarenlange ervaring met reserach communities gebruikt voor het ontwikkelen van het succesvolle concept: ThinkTank. Een research community nieuwe stijl. We bevragen geen grote groepen mensen, maar een kleine groep van voor u relevante experts. Met ThinkTank geven we consumenten een echte stem en kunt u met nieuwe perspectieven uw toekomstige business of beleid vormgeven. Bekijk onze aanpak in de productsheet.

Zelf ervaren hoe onze research community nieuwe stijl voor u kan werken?

Neem direct contact op met onze specialist Elmara Bemer. 

Elmara Bemer
Research Consultant
t 06 246 96 392
elmara.bemer@kantarpublic.com