Ik wil internationaal kwantitatief of kwalitatief veldwerk laten uitvoeren

Kantar is in meer dan 80 landen over de hele wereld vertegenwoordigd. Vanuit ons kantoor in Amsterdam kunnen we internationaal veldwerk met onze collega's aansturen. Daarmee zorgen we voor consistentie in de manier waarop het veldwerk in de verschillende landen wordt uitgevoerd. En door de lokale expertise kunnen we rekening houden met de verschillen die er per land bestaan.


 

We gebruiken onze local knowledge voor het verkrijgen van global insights. We zijn daarmee de expert op het gebied van internationaal onderzoek. We voeren bijvoorbeeld al jaren het omvangrijke onderzoek 'De Eurobarometer' van de Europese Unie in alle EU-lidstaten uit. Naast onderzoek onder burgers kunnen we ook internationaal business-to-business onderzoek doen.

Internationaal telefonisch onderzoek

Nog steeds is telefonisch onderzoek een veel gebruikte methode bij grootschalig internationaal veldwerk. Er is een groot aantal landen waar een groot deel van de bevolking geen toegang heeft tot het internet. Telefonisch onderzoek is in dat geval een goede methode om verschillende opleidings- en leeftijdsgroepen voor onderzoek te benaderen en daarmee een sampling bias te voorkomen.

Kantar beschikt over een uniek gecentraliseerd systeem om in verschillende landen telefonische interviews te doen. De CATI-afdelingen in de verschillende landen worden vanuit één land aangestuurd en het scripten van de vragenlijst en het verwerken van de data worden vanuit één punt uitgevoerd. We voorkomen daarmee verschillen in de veldwerkmethode tussen landen. Bij internationale projecten die wij voor NGO’s en de Europese Commissie uitvoeren, gebruiken we deze gecentraliseerde uitvoering van telefonisch onderzoek.

Online internationaal onderzoek

Kantar heeft de beschikking over één van de grootste online panels met het grootste bereik in de wereld. Online onderzoek kan effectief worden gebruikt bij verschillende typen vragenlijsten – van standaard kwantitatieve surveys tot complexe gedragsexperimenten.

Internationaal face-to-face-onderzoek

Face-to-face onderzoek is nog steeds de meest robuuste methode van onderzoek in de meeste delen van de wereld. Kantar is gespecialiseerd in het managen van complexe, internationale face-to-face-onderzoeken. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan voor de World Bank en verschillende NGO’s. We hebben ervaring met het meten van complexe issues in de meest uitdagende delen van de wereld. 

Internationaal kwalitatief onderzoek

Kantar doet niet alleen internationaal kwantitatief onderzoek, ook hebben we ervaring met het doen van kwalitatief onderzoek over de landsgrenzen. We kunnen in meer dan 80 landen verschillende typen kwalitatief onderzoek doen. Van traditionele focusgroepen tot diepte-interviews, etnografisch onderzoek of het opzetten van online research communities.

Voorbeelden van internationaal onderzoek

Enkele recente voorbeelden van grootschalige cross-nationale studies die wij voor universiteiten of de EU hebben uitgevoerd:
  • Online onderzoek in 14 landen, waaronder Zuid-Korea, China, de VS, Rusland, Litouwen en Frankrijk, over de consumptie van varkensvlees in opdracht van de Universiteit Wageningen.
  • Face-to-face-onderzoek in alle EU-lidstaten voor de Eurobarometer in opdracht van de Europese Commissie.
  • Telefonisch onderzoek met RDD in alle EU-lidstaten over het gebruik van antibiotica in samenwerking met het NIVEL voor de Europese Unie.
  • Onderzoek onder ZZP’ers in Duitsland en Nederland in opdracht van Utrecht University.

Heeft u plannen om internationaal onderzoek op te zetten? 

Neem vandaag nog contact op Lisanne, of leg uw vraag voor via ons contactformulier.  

Lisanne van Thiel
Senior Research Manager
t  (020) 522 59 65
e  Lisanne.van.Thiel@kantarpublic.com
Meer weten over Lisanne?