Facial Coding: welke emoties roept uw uiting op?

Communicatieampagnes zijn pas dan effectief als ze de juiste snaar bij de burger weten te raken. Met onze Facial Coding tool kunnen we de emoties van uw doelgroep tijdens het bekijken van uw uiting letterlijk van het gezicht aflezen. Frame-by-frame analyseren we in deze pre-testfase hoe de uiting nog beter kan bijdragen aan uw doelstellingen.
 

Facial Coding is gebaseerd op de wetenschappelijke theorie van Ekman & Friesen: Facial Action Coding System (FACS). Volgens deze theorie kun je zes basisemoties afleiden door het analyseren van maar liefst 3500 gezichtsuitdrukkingen. 

Met onze Facial Coding analysetool meten we:Onze Facial Coding tool registreert de emoties tot op de milliseconde nauwkeurig. Zonder dat de respondent hier iets voor hoeft te doen of er zelfs maar iets van merkt. De respondent bekijkt uw uiting thuis voor de webcam. Tijdens het kijken wordt het gezicht van de respondent opgenomen. Geautomatiseerde software registreert de verschillende ankerpunten in het gezicht en vertaalt deze naar de zes basisemoties.
 

De grote voordelen van Facial Coding

Het grote voordeel van de Facial Coding tool is dat deze kwantitatief is, dus voordelig om in te zetten. We kunnen specifieke doelgroepen uitnodigen voor deelname en dwarsdoorsnedes zijn zo gemaakt. Naar leeftijd en geslacht bijvoorbeeld.
 
Door de analyses komen we veel over uw uiting te weten. Niet alleen leren we of de uiting als geheel wordt gewaardeerd en de aandacht weet vast te houden, ook kunnen we per scène de impact bekijken.

Misschien wordt het gewenste gedrag getoond net nadat een voorafgaande scène negatieve emoties heeft opgeroepen. Dan is het misschien beter om de uiting wat aan te passen. Of het is de bedoeling dat uw uiting burgers aan het denken zet, maar uit de Facial Coding analyse blijkt dat burgers hun aandacht er moeilijk bij kan houden. In dat geval is het raadzaam om de uiting meeslepender te maken.
 

Wat levert Facial Coding u op?

Concreet inzicht in de emoties die uw uiting per frame oproept.
  • Inzicht in de mate waarin de uiting per doelgroep verschillende emoties oproept.
  • Inzicht in de ideale indeling van uw uiting. 
  • Inzicht in waarom bepaalde scènes wel of juist niet werken.
  • Advies over welke frames aangescherpt moeten worden, zodat de uiting effectiever wordt. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over Facial Coding? Neem dan vrijblijvend contact op met Lisanne van Thiel of leg uw vraag voor via ons contactformulier


Lisanne is adviespartner bij vraagstukken die enkel door middel van complexere dataverzameling beantwoord kunnen worden. Denk aan internationale projecten, lastige doelgroepen, methodieken die niet standaard zijn en ingewikkelde analyses. 
Bel Lisanne op 020-5225965 of mail naar Lisanne.van.Thiel@kantarpublic.com