Expliciete, impliciete en innovatieve meetmethoden

Door innovatie in dataverzamelingsmethoden wordt het mogelijk om nog dichter bij het onderzoeksonderwerp te komen. Overheden, goede doelen en universiteiten die scherper en impactvoller onderzoek willen doen, kloppen bij ons aan. Het is ook mogelijk om nieuwe onderzoeksmethoden in nauwe samenwerking met ons te testen.


 

Impliciete meetmethoden

Traditionele dataverzamelingsmethodes, zoals een survey of focusgroep, worden vaak ingezet voor het meten van bewust gedrag. Door inzichten uit Behavioural Economics weten we dat ook onbewuste gedragsfactoren, zoals gewoonten en routines, belangrijk zijn voor het begrijpen van menselijk gedrag. Om het onbewuste gedrag te meten zetten we impliciete meetmethoden in, bijvoorbeeld via GPS, facial coding of tracking-software.  

Kwalitatief onderzoek

Data is er in overvloed, maar de de vraag naar het 'waarom' is gebleven. Waarom doen mensen, burgers wat ze doen? Wat verklaart hun gedrag? Kwalitatief onderzoek geeft een diep en rijk inzicht in de onderliggende drijfveren van burgers. Met onze digitale onderzoeksinstrumenten kruipen we echt in de huid van de burger. Deze vorm van onderzoek geeft onze klanten een brede basis om beleid vast te stellen, beslissingen te nemen of communicatiecampagnes te ontwikkelen.

Wetenschappelijke dataverzameling

Ons team heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van complexe, nationale en internationale dataverzamelingsprojecten voor de wetenschap. Onze uitdaging is om de behoeften van de wetenschapper tot in de kern te begrijpen en daarop in te spelen met de meest geavanceerde dataverzamelingsmethoden. Door onze kennis en ervaring zijn we een gewaardeerde partner in de wetenschappelijke wereld.

Uw vraag

Wilt u meer weten over een specifieke dataverzamelingsmethode?

Neem vandaag nog contact op met Lisanne, of leg uw vraag voor via ons contactformulier.  

Lisanne van Thiel
Senior Research Manager
t  (020) 522 59 65
e  Lisanne.van.Thiel@kantarpublic.com
Meer weten over Lisanne?