Ik wil onderzoek doen naar onbewust, impliciet gedrag

Traditionele surveys worden vaak ingezet voor het meten van bewust gedrag. Maar om het onbewuste gedrag in kaart te brengen is deze vorm van onderzoek niet toereikend. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om het werkelijke gedrag van mensen steeds nauwkeuriger vast te leggen en te analyseren. Denk aan observeren en registreren via GPS. Impliciete dataverzamelingsmethoden leveren unieke inzichten in het menselijk gedrag.

Facial Coding

Onze Facial Coding tool registreert emoties van respondenten tot op de milliseconde nauwkeurig zonder dat ze hiervoor iets hoeven te doen. De respondent bekijkt uw uiting (commercial) thuis voor de webcam. Het grote voordeel van onze Facial Coding tool is dat deze kwantitatief is, dus voordelig om in te zetten. We kunnen specifieke doelgroepen uitnodigen voor deelname en dwarsdoorsnedes zijn zo gemaakt. Lees verder over dit aanbod bij Facial Coding.

Lifelogging

Kantar Public biedt u de kans om de ‘fly on the wall’ te zijn met de Narrative. De Narrative is een piepkleine camera, in te zetten voor ‘lifelogging’. Geschikt voor het werkelijk vastleggen van levens en gewoonten van mensen. Geen sociaal wenselijke antwoorden of onbewust gedrag dat wordt vergeten. Resultaat met de Narrative: een ongefilterd, objectief verslag in beeld. Lees verder over dit aanbod bij Lifelogging

GPS registraties

We hebben een onderzoeksaanbod ontwikkeld, gebaseerd op GPS-registraties. We hebben dit toegepast in de volgende voorbeelden. 
  • Voor CentERdata (verbonden aan de Universiteit van Tilburg) waren we verantwoordelijk voor een pilot naar de haalbaarheid van het uitvoeren van het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) op de smartphone. Hierbij werden ook GPS-co√∂rdinaten verzameld. Kantar Public heeft de pilotdeelnemers geworven uit haar eigen respondentendatabase TNS NIPObase.
  • In opdracht van de TU Eindhoven hebben we onderzoek uitgevoerd naar het registreren van verplaatsingen (mobiliteit) via GPS-tracking. Panelleden uit TNS NIPObase gingen dagelijks op pad met een apparaat dat GPS-co√∂rdinaten vastlegt.

Wilt u onbewust gedrag meten en advies over de dataverzamelingsmethode?

Neem vandaag nog contact op met Lisanne, of leg uw vraag voor via ons contactformulier

Lisanne van Thiel
Senior Research Manager
t  (020) 522 59 65
e  Lisanne.van.Thiel@kantarpublic.com
Meer weten over Lisanne?