Opinie- en verkiezingsonderzoek

Een gezonde democratie is gebaat bij een goed functionerende opiniemarkt. Politieke partijen en beleidsmakers zijn de aanbieders en burgers de afnemers. Het is aan de aanbieders om het programma of beleid zo goed mogelijk te verkopen. Tegelijk is het zaak om het aanbod op de vraag van de burger aan te passen. Verkiezingen zijn het instrument bij uitstek om een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod te bewerkstelligen. Met als uiteindelijk doel: beleid dat op een zo ruim mogelijk draagvlak kan rekenen.

opinie en verkiezingsonderzoek

Waarborging transparantie in beleid

Net als in een commerciële markt functioneert ook de opiniemarkt alleen bij een hoge mate van transparantie. Onderzoek speelt hierin een belangrijke rol. Sterker, het kan de doorslag geven of net dat beetje politieke moed genereren om een politieke doorbraak te forceren.

Zo deed TNS NIPO (nu Kantar Public) in 2010 voor de Volkskrant onderzoek naar het draagvlak voor handhaving dan wel inperking van de hypotheekrenteaftrek. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een meerderheid zich uitsprak vóór inperking - een primeur. Het bestaande taboe werd aan het wankelen gebracht. Vijf jaar later lijkt dit taboe niet meer dan een relikwie uit vervlogen tijden.

Draagvlak áchter de peiling

Waarschijnlijk kent u onze oude NIPO naam wel in verband met de politieke peilingen. Al sinds de oprichting in 1945 voeren we verkiezingsonderzoek uit. Het gaat ons daarbij niet alleen om de cijfers maar vooral om het beleid en draagvlak voor de onderwerpen die politiek belangrijk zijn. Omdat Kantar Public veel beleidsonderzoek doet voor de publieke sector kennen we de opiniemarkt door en door. De onderwerpen waar wij onderzoek naar doen zijn uiteenlopend: van draagvlak voor bezuinigingen, vuurwerk afsteken en online kansspelen tot mogelijkheden om burgers en bedrijven te activeren om meer zelf te doen. We voeren ook het omvangrijkste onderzoek in Europa uit, de Eurobarometer van de Europese Unie.

Draagvlak voor uw beleid of programma?

Neem vandaag nog contact op met Manuel Kaal of leg uw vraag voor via ons contactformulier.

Manuel Kaal
Research Executive
m 06 135 21 739
manuel.kaal@kantarpublic.com