Waar staat je gemeente? Benchmark in burgeronderzoek

Waarstaatjegemeente.nl is het gemeentelijk prestatieplatform dat gemeenten helpt inzicht te krijgen in hun prestaties. Via het platform kunt u de prestaties van uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten. Het nieuwe model helpt uw gemeente effectief bij het verbeteren van uw beleid. 

Maatschappelijke themavelden

Het nieuwe Waarstaatjegemeente beleeft een herstart. Het jaar 2013 is een overgangsjaar gebleken. We hebben een nieuwe WSJG-vragenlijst in gebruik genomen, aangepast, getoetst en opnieuw laten vaststellen door KING. Zie ook: Waarstaatjegemeente.nl.
 

De nieuwe burgerpeiling laat zien hoe burgers uw gemeente ervaren op vier maatschappelijke themavelden:

 • Woon- en leefklimaat - inclusief veiligheid.
 • Gemeentelijke dienstverlening (met een verdiepende, extra module ‘hostmanship’)
 • De relatie tussen burgers en de gemeente
 • Welzijn en zorg - inclusief gezondheid
Deze vragenlijst zal de standaard zijn voor de komende jaren. Het burgeronderzoek WSJG achterhaalt op welke thema’s uw gemeente het goed en minder goed doet. We geven u inzicht in het gewicht dat de burgers aan de verschillende thema’s toekennen. Welke verbeteringen hebben prioriteit en welke minder? 

              

Nulmeting voor nieuwe colleges

Waarstaatjegemeente - uitgevoerd door Kantar Public - geeft de (nieuwe) colleges een beeld van hun uitgangspositie:
 • Wat vinden burgers belangrijk?
 • Hoe waarderen de burgers de prestaties van de gemeente op de genoemde themavelden?
 • Welke verbeteringen zijn als eerste nodig?
 • Welke rol kan hostmanship daarin spelen?  
Over twee, drie of vier jaar kunt u de burgerpeiling opnieuw uitvoeren en uw burgers laten zien hoe uw bestuur en uw ambtenaren gepresteerd hebben in deze bestuursperiode.

We maken graag een offerte op maat voor u.

De verschillende modules die we u kunnen bieden:
 • Uitvoering veldwerk WSJG (standaard KING vragenlijst = de basis)
 • Toevoegen module ‘Dienstverlening met de menselijke maat’ (Hostmanship) aan de vragenlijst (standaard KING verdiepende module)
 • Het verwerken van de vijf open vragen uit de standaardvragenlijst
 • Eigen (gesloten of open) vragen op maat 
 • Medewerkersonderzoek/spiegelonderzoek (leggen uw medewerkers dezelfde focus als uw inwoners?)
 • Analyse & rapportage (vergelijking met de benchmark, verbetermatrix en adviezen ter verbetering)
 • Presentatie van de resultaten met verbeteradviezen
 • Postverzorging geheel door Kantar Public

Let op: de nieuwe vragenlijst biedt geen goede vergelijking met de 'oude' standaard van het burgeronderzoek die de tevredenheid van burgers indeelt aan de hand van burgerrollen. 

 

TNS NIPO is flexibel in het uitvoeren van het onderzoek. De totale doorlooptijd is circa twee maanden, afhankelijk van uw wensen.

Wilt u meer informatie hebben of een offerte aanvragen?

Mail dan naar waarstaatjegemeente@tns-nipo.com of neem contact op met 


Lisanne van Thiel
Client Director
m  +31 (20) 5225 965
lisanne.van.thiel@kantarpublic.com