Connected Car

Connected Cars nog lang geen gemeengoed - automerken weten de voordelen moeilijk te verkopen.

Connected-Car-2017_1280x400px_left.png
25% van de autobezitters maakt geen gebruik van de connectiviteits-toepassingen waarmee hun auto is uitgerust. Dit is inclusief de 11% die niet eens weet of hun eigen auto überhaupt over deze technologie beschikt. Dit blijkt uit het Connected Car onderzoek naar houding en aankoopgedrag onder meer dan 8.500 consumenten in Europa, Noord-Amerika en China, uitgevoerd door Kantar TNS. 

Ondanks de grote investeringen die worden gedaan om met nieuwe technologieën en diensten een markt te ontwikkelen die naar verwachting in 20201 €113 miljard groot zal zijn, is het automerken nog niet gelukt om autobezitters te overtuigen van de toegevoegde waarde van deze nieuwe toepassingen. Sterker nog, meer dan de helft (56%) van de autobezitters die een auto aanschafte die was voorzien van deze toepassingen, is niet van plan of weet nog niet zeker of ze dat in de toekomst weer zullen doen.

De resultaten voor de Chinese markt zijn opvallend anders dan de andere volwassen markten. Uit het onderzoek blijkt dat Chinese autobezitters meer openstaan voor connectiviteitstoepassingen, zoals navigatiehulp; 65% van de respondenten in China omarmt deze toepassing. Dat geldt slechts voor 40% van de Europese en 32% van de Noord-Amerikaanse respondenten.

Nederland blijkt minder geïnteresseerd in elektrisch rijden en autodelen

Niet geheel verrassend is dat de Chinese markt voor autofabrikanten de beste markt is om hun innovaties te introduceren. CASE innovaties, zoals- connectiviteit, autonoom rijden, shared rijden en elektrisch rijden, worden in China veel meer geaccepteerd dan in andere markten. De mate van interesse in zelfrijdende auto’s ligt met 75% in China fors hoger dan in Noord-Amerika (24%) en Europa (36%). Maar ook de interesse in auto’s die geheel of gedeeltelijk elektrisch rijden is in China groter (79% versus 29% in Noord-Amerika, 53% in Europa en 44% in Nederland). Autodelen laat een zelfde beeld zien. Ook de interesse in autodelen is in Nederland (6%) fors lager dan in China (68%) en Europa als geheel (21%). Bijna iedere autobezitter in Nederland – 80% – heeft er wel zo’n beetje van gehoord, maar we lopen er niet echt warm voor; opvallend voor een ontwikkeling die zeer hoog op de agenda van de mobiliteitssector staat. Naar verwachting gaat de verstedelijking in rap tempo door: in 2050 zal 70% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen, blijkt uit de Kantar World Mobility Observatory. Deze ontwikkeling zal onherroepelijk invloed hebben op de manier waarop wij ons gaan verplaatsen. 

Vertrouwen

Automerken staan sterk als het gaat om de het idee van veiligheid- en betrouwbaarheid. Zeker vergeleken met hun technologische concurrenten. 37% van de consumenten vertrouwt automerken met hun data, terwijl slechts 18% erop vertrouwt dat Google en Facebook goed met hun gegevens omgaan.

Dit vertrouwensaspect is nog uitgesprokener in de Noord-Europese landen en Duitsland. En ook Nederland vertrouwt autofabrikanten veel sterker dan bedrijven als Google en Facebook: 48% versus slechts 6%.

“Show me the benefit”

Er is meer goed nieuws: het Connected Car onderzoek laat zien dat de intentie om connected cars te kopen, groot is. Meer dan de helft (Noord-Amerika 52%, Europa 53% en China 79%) van de consumenten heeft de intentie een connected car te kopen als de volgende auto wordt aangeschaft.

Round table Mobiliteit & Connected Car

Op woensdag 13 december 2017 organiseerde Kantar Public samen met Kantar TNS een round table over de Connected Car & Mobiliteit. We gaven een sneak peek over de inzichten uit het Connected Car onderzoek. Daarnaast deelden sprekers van TomTom en Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid hun kennis en visie ​over thema’s als Smart Mobility, zelfrijdende auto’s, deelauto’s, elektrische auto’s en blikken we vooruit op de toekomst. Klik hier voor een kort verslag.  

Connected cars. Disconnected owners

In de laatste Connected Car-studie hebben we de houding en het (aankoop)-gedrag van Connected Car-bezitters in Europa, Noord-Amerika en China onderzocht. De volledige studie bevat een rijkdom aan informatie met mogelijkheden om beter in te spelen op de behoeftes van automobilisten en zo de kansen en mogelijkheden optimaal te benutten. Neem contact op om toegang te krijgen tot het volledige rapport, gesorteerd per merk, regio of land. In het Connected Car-booklet beschrijven we alvast vier mogelijke kansen om te benutten.

Download het gratis trendrapport over Connected Car.
 
Meer informatie? Neem contact op met:
 
Matthijs-de-Gier.pngMatthijs de Gier
Research Director Kantar Public
Expert mobiliteit

m 06 53 67 36 47
Matthijs.de.Gier@kantarpublic.com


Bron:
1In the fast lane: The bright future of connected cars, PwC: hier