Gedrag kun je pas beïnvloeden als je het begrijpt: onderzoek op maat is essentieel

Gedragsverandering is overal. Binnen de overheid heeft het volop - en steeds meer - aandacht. En hetzelfde geldt binnen Kantar Public. Ons team van acht onderzoekers houdt zich hier dagelijks vol enthousiasme mee bezig.

De manier waarop we ons gedragen is altijd van cruciaal belang geweest voor de manier waarop onze samenleving, diensten en economie werken. Dit maakt begrijpen waarom we ons gedragen zoals we doen - en hoe ons gedrag het best kan worden beïnvloed in het belang van individuele mensen en de samenleving - van cruciaal belang voor effectieve beleidsvorming, communicatie en evidence-based bestuur.
 

Onze visie


Data als fundament
Wij geven gedragsadviezen, niet op basis van een onderbuikgevoel of omdat het in het verleden heeft gewerkt, maar op basis van betrouwbare en valide onderzoeksinzichten, op maat voor het betreffende vraagstuk.
 
Een holistische kijk op gedrag
Het is essentieel om oog te hebben voor zowel bewuste als minder bewuste gedragsbeïnvloeders. We hebben ons eigen gevalideerde ‘Kantar Behavioural Framework’, dat internationaal door Kantar wordt gebruikt. Maar we hebben ook goede ervaringen met andere modellen, waaronder het CASI-model van de overheid en het COM-B model.
 
Uiteindelijk is het belangrijkste dat we een raamwerk hanteren waarmee het gedrag vanuit alle mogelijke invalshoeken bekijken en niets over het hoofd zien.
 
Geen one size fits all
Gedragsvraagstukken vragen altijd om maatwerk:
  • Zelden werkt dezelfde gedragsbeïnvloedingstechniek voor alle doelgroepen. Denk alleen al aan de verschillen die er bestaan tussen jongeren en ouderen, mensen die wonen in de stad of in een dorp, of mensen met bepaalde behoeften of beperkingen, zoals beperkte gezondheidsvaardigheden, ziekten of laaggeletterdheid.
  • De actuele situatie, het specifieke gewenste gedrag en allerlei andere factoren zijn bij ieder vraagstuk verschillend en van grote invloed. We bouwen voort op onze bestaande kennis en expertise, maar iedere gedragsvraagstuk vraagt om maatwerk.
Duurzame gedragsverandering komt in stappen
Vaak wordt gedragsverandering gezien als een lineair proces: je hebt kennis nodig, vervolgens kun je een positieve houding creëren en dan kun je je gedrag aanpassen. Dat is vaak waar, maar:
  • Gedragsverandering hoeft niet lineair te zijn
  • Ook al is je houding of intentie positief, dit garandeert nog niet dat je het gedrag ook echt gaat vertonen (intention-action gap).
  • En ook al heb je je gedrag een keer of vaker aangepast, er is een grote kans om ‘terug te vallen’: het is van groot belang om rekening te houden met de ‘action-maintain’ gap: zorgen dat de gedragsverandering een duurzame verandering wordt.Samenwerking is bepalend voor succes
Omdat gedrag complex, divers en altijd weer anders is, is samenwerking wat ons betreft essentieel. We betrekken meerdere partijen en daarmee meerdere invalshoeken:
  • Nauwe afstemming met opdrachtgevers.
  • Een groot netwerk aan (gedragsveranderings-)partners. Iedere partij brengt unieke kennis en expertise met zich mee, wat het uiteindelijke resultaat ten goede komt. Dit maakt dat wij idealiter altijd een creatieve en een wetenschappelijke partner bij een gedragsonderzoek betrekken.
We helpen inzichten te vertalen naar interventies
Het liefst stoppen we niet bij het leveren van inzichten. Door onze ruime ervaring, kennis en ons enorme netwerk kunnen we heel goed meedenken over een scherpe vertaling naar praktisch toepasbare interventies. Bovendien hebben we onze eigen bibliotheek met gedragsveranderingstechnieken waarvan we gebruik kunnen maken.
 
Fail cheap: experimenteer zonder hoge drempel
Juist omdat gedragsbeïnvloeding zo complex is en in iedere situatie anders, is het moeilijk te voorspellen hoe succesvol interventies zullen zijn. Het liefst wil je ermee experimenteren. Maar in een wereld waarin tijd en geld over het algemeen beperkt zijn, is een uitgebreide randomised controlled trial vaak niet haalbaar.
 
Met onze snelle toegang tot doelgroepen en slimme onderzoektools kunnen we echter laagdrempelig experimenten uitvoeren die snel uitwijzen welke interventies het meest kansrijk zijn. Een relatief kleine investering die meer zekerheid geeft voordat je een uitgebreide interventie laat ontwikkelen.

Neem contact op!

Omdat iedere gedragsvraag begint bij de situatie en uitgangspositie van onze opdrachtgevers, kunnen we niet al onze mogelijkheden, aandachtsgebieden en ervaringen op deze pagina delen. We bespreken veel liever direct met u wat uw uitdagingen zijn en hoe wij u kunnen ondersteunen om data-gedreven gedragsbeslissingen te nemen.

Daarnaast is ons gedragsteam bekwaam en gedreven in het geven van inspiratiesessies, workshops en worden we vaak als sparringpartner ingezet.


Wicher Meinema
Client Director Behaviour Change
Wicher.meinema@kantar.com
m 06 301 98 085Petra Kramer
Client Director Behaviour Change
Petra.Kramer@kantar.com
m 06 342 14 860